ناوی ده‌ هاوه‌ڵه‌ مژده‌ پێدراوه‌كانی به‌هه‌شت

ناوی ده‌ هاوه‌ڵه‌ مژده‌ پێدراوه‌كانی به‌هه‌شت
1_ ئه‌بو به‌كری صدیق – ڕه‌زای خوای لێبێت - .
2_ عومه‌ری كوڕی خه‌تتاب – ڕه‌زای خوای لێبێت - .
3_ عوثمانی كوڕی عه‌ففان – ڕه‌زای خوای لێبێت - .
4_ عه‌لی كوڕی ئه‌بو طالب – ڕه‌زای خوای لێبێت - .
5_ ئه‌بو عوبه‌یده‌ی كوڕی جه‌ڕڕاح – ڕه‌زای خوای لێبێت - .
6_ عبدالرحمن ی كوڕی عه‌وف – ڕه‌زای خوای لێبێت - .
7_ زوبه‌یری كوڕی عه‌ووام – ڕه‌زای خوای لێبێت - .
8_ طه‌ڵحه‌ی كوڕی عبیدالله – ڕه‌زای خوای لێبێت - .
9_ سه‌عدی كوڕی ئه‌بی وه‌ققاص – ڕه‌زای خوای لێبێت - .
10 _ سه‌عیدی كوڕی زه‌ید – ڕه‌زای خوای لێبێت - .                                                                                                                                               وه‌رگێڕانی : مامۆستا هه‌ڵگورد گه‌ڵاڵه‌یی .                                                                                                                                                       26 / 1 / 2021