سووده‌كانى چاك ڕفتاركردن له‌گه‌ڵ دراوسێدا

سووده كانى چاك ڕفتاركردن له گه ڵ دراوسێدا


~~~~~~~~~~~

1)
چاك ڕه فتار كردن له گه ڵ دراوسێدا نيشانه ى موسوڵمانى پێ گه يشتوى ته واوه :

پێغه مبه ر (صلی الله علیه وسلم) ئامۆژگارى ئه بو هوڕه يڕه ى كردو فه رمووى : (( يا أبا هريرة كُن ورِعاً تكن أعبد الناس , و كن قنِعاً تكن أشكَر الناس , و أحب للناس ما تُحب لنفسِك تكن مؤمناً , و أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً – فى رواية ( مؤمناً ) )) (1) واته : ئه ى ئه بو هوره يره خۆت له حه رام بپارێزه خوا په رسترين خه ڵكان ده بيت , و ڕازى به به و به شه ى كه خواى گه وره بۆى ديارى كردووى ده بيت به سوپاس كار ترين خه ڵكان , و ئه وه ى بۆ خۆت پێت خۆشه بۆ خه ڵكانيشت پێت خۆش بێت
ده بيت به باوه ڕدار , و چاك ڕه فتار بكه له گه ڵ دراوسێكه دا و ئه وه ى لێته وه نزيكه ده بێت به موسوڵمان – له ڕيوايه تێكدا : ده بێت به باوه ڕدار, شێخ محه مه دى كوڕى ئه بى حه مزه ده فه رموێت: (چاك ڕه فتار كردن له گه ڵ دراوسێ دا نيشانه ى باوه ڕدارى كامڵه )(2) .

2) ئه و كه سه ى ڕه فتارى چاك بێت له گه ڵ دراوسێدا ده بێته خۆشه ويستى خوا و پێغه مبه ره كه ى (صلی الله علیه وسلم)
:

پێغه مبه رى خوا (صلی الله علیه وسلم)
ده فه رموێت: (( إن كنتم تُحبونَ أن يُحبكُم اللهُ و رسولَهُ فحافظوا على ثلاث خِصال : صدق الحديث و اداء الامانة و حُسن الجوار ))(3) واته : ئه گه ر پێتان خۆشه خوا و پێغه مبه ر خۆشى بوێن ئاگادارى سێ شت بن : ڕاست گۆيى , و ده ست پاكى,و چاك ڕه فتار كردن له گه ڵ دراوسێدا . له ڕيوايه تێكى تردا ده فه رموێت : (( من أحب أن يُحبه الله و رسوله فليَصدَق الحديث و ليؤد الأمانة و لا يؤذي جارهُ ))(4) واته : هه كه سێك پێى خۆشه كه خوا و پێغه مبه ره كه ى خۆشيان بوێ با ڕاست گۆ بێت و ده ست پاك بێت و ئازارى دراوسێكه ى نه دا .

3) چاك ڕه فتار كردن له گه ڵ دراوسێدا هۆكارى خۆش گوزه رانى و ته مه ن درێژىيه :موسڵمان ئه گه ر له گه ڵ دراوسێكه يدا چاك ڕه فتار بكات ئه وا ته مه ن درێژ ده بێت به ماناى ئه وه ى خوا به ره كه ت ده خاته ناو كاره كانيه وه و له ماوه يه كى كه مدا كارى گه وره ى درێژ خايان ئه نجام ده دات و ته مه نێكى پڕ شادى و كامه رانى به سه ر ده بات نه ك به ماناى ئه وه ى كه ته مه نى زياتر بێت له و ته مه نه ى كه خواى گه وره له (لوح المحفوض )دا بۆى ديارى كردووه , و به ره كه ت ده كه وێته ڕزقيه وه و به پاره يه كى كه م خواى گه وره كارى گه وره ى بۆ ڕێك ده خات كه بۆ كه سانى تر به بوجه ى گه وره ڕێك ده كه وێت , و ئه و كه سه دڵ ده وڵه مه ند ده كات دورى ده كات و له ئاخ و حه سره ت و حه سودى و چروكى نه ك به ماناى ئه وه ى كه ڕزقى زياتر ده بێت له و ڕاده يه ى كه خواى گه وره بۆى ديارى كردووه , پێغه مبه رى خوا (صلی الله علیه وسلم)
ده فه رموێت :((صِلة الرحم و حُسن الخلق و حُسن الجوار يُعمران الديار و يزيدان في الأعمار ))(5) واته : گه ياندنى په يوه ندى خزمايه تى و خووڕه وشت جوانى و چاك ڕه فتار كردن له گه ڵ دراوسێدا ده بنه هۆى ئاوه دانى ماڵان و ته مه ن زياد كردن . به تايبه ت چاك ڕه فتار كردن له گه ڵ دراوسێدا ئه گه ر خزم بێت و خو ڕه وشت جوانى له گه ڵيدا هه ر سێ باسه كه ده گرێته خۆ , بۆيه جه عفه رى كوڕى موحه مه د به تايبه تى سه باره ت به م باسه ده ڵێت : ( حُسن الجوار عمارة الديار )(6) واته : چاك ڕه فتار كردن له گه ڵ دراوسێدا ده بێته ماڵ ئاوه دانى بۆ خاوه نه كه ى .

4) چاك ڕه فتار كردن له گه ڵ دراوسێدا ده بێته هۆى به خته وه رى

خاوه نه كه ى :

موسوڵمان ئه گه ر چاك بوو بۆ دراوسێى خۆى ئه وا دراوسێ باشه كانى زۆر بۆى باش ده بن و ئه م كاره ش ده بێته مايه ى به خته وه رى و كامه رانى بۆ خاوه نه كه ى , پێغه مبه رى خوا (صلی الله علیه وسلم)
ده فه رموێت : ((أربَعٌ من السعادة : المرأةُ الصالحة , والمسكن الواسع , والجار الصالح , والمركب الهنئ , وأربعُ من شقاء : الجار السوء , والمراةُ السوء , والمسكن الضيق , والمركب السوء)) واته : چوار شت مايه ى به خته وه رىيه : ژنى باش , وخانووى فراوان , ودراوسێى باش , وسواربووى ماندوونه كه ر(7){واته : وڵاغ وسه ياره ى زۆر باش} , وچوار شت مايه ى خه م و په ژاره يه : دراوسێى خراپ , وژنى خراپ , وخانووى ته سك , , وسورابووى خراپى ماندووكه ر .

حه سه نى به صرى (ڕه حمه تى خواى لێبێت) ده فه رموێت : لوقمانى حه كيم ئامۆژگارى كوڕه كه ى كردو پێى ووت : (كوڕى خۆم به ردم هه ڵگرتووه وئاسن و شتى قورسيش به ڵام هيچم نه ديوه قورس تربێت له دراوسێى خراپ)(8).

5)هه موو چاك ڕه فتار كردنێك له گه ڵ دراوسێدا به خێر و صه ده قه ده نوسرێت بۆ خاوه نه كه ى
:

هه موو چاكه يه ك ئه گه ر زه رده خه نه يه كيش بێت يان دڵخۆش كردنێك بێت يان به سه ر كردنه وه يه ك بێت به خێر بۆ خاوه نه كه ى تۆمار ده كرێت وه ك پێغه مبه رى خوا (صلی الله علیه وسلم)
ده فه رموێت (( كُل معروف صدقة ... و إن منَ المعروف أن تلقى أخاك و وجهكَ إليه منبَسِط , وأن تَصُبَ مِن دلوك في إناء جاركَ ))(9) واته : هه موو چاكه يه ك به خێر ده نوسرێت وه له چاكه كردن ئه وه يه كه به ڕوويه كى گه شه وه بگه يت به براكه ت , ياخود له ئاوى سه تڵه كه ت بكه يته ئاوى سه تڵى دراوسێكه ت , وه ئه گه ر ئه و دراوسێيه ده وڵه مه ند بێت يان هه ژار هه ر به خێر و صه ده قه بۆ خاوه نه كه ى ده نوسرێت , وه ك پێغه مبه رى خوا (صلی الله علیه وسلم)
ده فه رموێت : (( كلُ معروف صنَعتَه إلى غني أو فقير فهو صدقة))(10) واته : هه موو چاكه كردنێك به خێر و صه ده قه ده نوسرێت ئه گه ر له گه ڵ ده وڵمه ند دا ئه نجامت دابێت يان له گه ڵ هه ژاردا . وه له فه رموده يه كى تردا ده فه رموێت : (( ...أحبُ الاعمالِ إلى اللهِ عز و جل
سرورٌ تُدخِلُهُ على مسلم : تكشِف عنه كُربةً أو تقضي عنه ديناً و تطرد عنه جوعاً ))(11)واته : خۆشه ويست ترين كاره كان لاى خواى گه وره : خۆشىيه كه كه ئه يكه يته دڵى موسوڵمانێكه وه , ناڕه حه تيه كى به سه ره وه لاده به يت يان قه رزێكى بۆ ده ده يته وه يان برسێتيه كى لێ ده ڕوێنيته وه .

6) شايه تى دراوسێ بۆ دراوسێكه ى خۆى لاى خواى گه وره وه رده گيرێت

عه بدوڵاى كوڕى مه سعود (ڕه زای خوای لێبێت) ده فه رموێت :پياوێك به پێغه مبه رى(صلی الله علیه وسلم) ووت : من چۆن بزانم كه چاكه كارم يان خراپه كارم ؟ پێغه مبه ريش (صلی الله علیه وسلم)
فه رمووى : (( إذا سَمِعتَ جيرانكَ يقولون : أنْ قد أحسنت , فقد أحسنتْ , وإذا سَمِعتَهُم يقولون ( إنكَ) قد أسأتَ , فقد أسأت ))(12) واته ئه گه ر گوێت لێ بوو دراوسێكانت ده يان ووت : تۆ چاكه ت كردووه و چاكه كاريت , ئه وا تۆ چاكه كاريت , وه ئه گه ر گوێت لێ بوو ده يان ووت : تۆ خراپه ت كردووه و خراپه كاريت , ئه وه تۆ خراپه كاريت وه هه روه ها ئه نه سى كوڕى ماليك (خوا لێى ڕازى بێت) ده گێڕێته وه كه پێغه مبه رى خوا (صلی الله علیه وسلم)
فه رمويه تى: (( ما من مسلمٍ يموت فيَشهدُ لهُ أربعةٌ من أهل ابيات جيرانهِ الأدنيينْ أنهم لا يعلمون مِنه إلا خيراَ , إلا قال الله تبارك و تعالى : قد قبِلتُ قولكم أو قال بشهادتكم و غفرتُ لهُ ما لا تعلمون ))(13) واته
: هه ر موسڵمانێك بمرێت و چوار له دراوسێ نزيكه كانى شايه تى بۆ بده ن كه ئه وان ته نها چاكه كردن نه بێت نه يان زانيوه ( واته : ته نها چاكه كردنيان لێ بينيوه و هيچ شتێكى خراپيان لێ نه ديوه ) ئه و جار خواى گه وره ده فه رموێت : وته و شايه تيه كانى ئێوه م بۆ ئه و پياوه وه رگرت و له و گوناهانه شى خۆش بووم كه ئه نجامى داوه و ئێوه پێتان نه زانيوه , كه وابوو هه ر كه سێك دراوسێيه كى چاكى شايه تى باشى بۆ بدات ئه وا بۆى قبوڵ ده كرێت چونكه باوه ڕداران شايه تى ده رانى خواى گه وره ن له زه ويدا و هه ر كه سێك ئه وان شايه تى چاكى بۆ بده ن به هه شتى بۆ مسۆگه ر ده بێت , به ڵاَم ده بێت بزانين شايه تى دراوسێى خراپ كارو زۆر تاوانبار دژ به باوه ڕدار وه رناگيرێت(14) وه كو خواى گه وره ده فه رموێت : ( و لن يجعَل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )(15) و (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)(16)و هه روه ها پێغه مبه رى خوا (صلی الله علیه وسلم)
ده فه رموێت : ((من اثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة , و من اثنيتم عليه شراً وجبت لهُ النار ) {الملائكة شهداء الله في السماء
, و المؤمنون شهداء الله في الارض } ))(17) واته : هه ر كه سێك ئێوه شايه تى باشى بۆ بده ن به هه شتى بۆ مسۆگه ر بووه , فريشته كان شايه تى ده رانى خواى گه وره ن له ئاسمان و , باوه ڕداران شايه تى ده رانى خواى گه وره ن له زه وى دا .

ئه بى زوهه يرى سه قه فى(ڕه زای خوای لێبێت)
ده فه رموێت : جارێكيان پێغه مبه رى خوا(صلی الله علیه وسلم)
ووتارى بۆ داين و فه رمووى : ((يوشِكُ أن تعرِفوا اهل الجنة من أهل النار)) واته : نزيكه خه ڵكانى به هه شتى بناسنه وه و جيايان بكه نه وه له خه ڵكانى دۆزه خى وتيان : به چى ئه وه ده ناسينه وه ئه ى پێغه مبه رى خوا(صلی الله علیه وسلم)
؟ پێغه مبه ريش (صلی الله علیه وسلم)
فه رمووى : ((بالثناء الحسن والثناء السَّئ انتم شُهداء الله بعضكم على بعض))(18) واته : به باس كردنى چاكه و به باس كردنى خراپه ئێوه شايه تى ده رانى خواى گه وره ن هه ندێكتان له سه ر هه ندێكتان . واته : شايه تى باوه ڕداران له ناو خۆياندا بۆيه كترى وه رده گيرێ و قبوڵ ده بێت .

7) چاك ڕفتار كردن له گه ڵ دراوسێدا به هه شت بۆ خاوه نه كه ى مسۆگه ر ده كات :

پێغه مبه رى خوا(صلی الله علیه وسلم)
مژده ى به هه شتى داوه به و كه سه ى كه ئازارى دراوسآكه ى نه دات ئه گه ر چى عيباده تيشى كه م بێت , ئه بوو هوره يره (ڕه زای خوای لێبێت)
ده فه رموێت : (قال رجل يارسول الله اِنَّ فلانة يُذكر من قلة صيامها وصلاتها واِنها تتصدقُ بالاثوار من ألاقِطِ ولاتُؤذي جيرانها قال{هيَ في الجنة})(19) واته : پياوێك ووتى : ئه ى پێغه مبه رى خوا (صلی الله علیه وسلم)
فڵان ئافره ت كه م نوێژ و ڕۆژووه و پارچه ى كه م كه م له په نير ده كات به خێر به ڵام ئازارى دراوسێكانى نادات پێغه مبه ر (صلی الله علیه وسلم)
فه رموى : ((ئه و ئافره ته له به هه شتدايه )) .


(1) اخرجه : أحمد (2 , 310 ) , و ابن ماجة (4217) , و البيهقي (شعب الايمان ) (9543) , و صححه الشيخ الابانى في( صحيح الترغيب ) (1741, 2567) .


(2)
انظر : (فتح الباري ) (10 , 456) .

(3) اخرجه : عبد الرزاق (19748) , و الطبراني في (الاوسط) (1/ 152) , و حسنه الشيخ الاباني في( الصحيحة) (2998)0


(4) اخرجه : البيهقي في (الشعب) (9551) .

(5) اخرجه : احمد (6 , 159) , و صححه الشيخ مقبل (رحمه الله) في (الجامع الصحيح ) (5 / 206) .


(6) انظر: (عيون الاخبار) ( 3 /29) , و الدينوري في (المجالسة) (1090) .


(7) انظر: (النهاية) لابن اثير(5/277) .


(8) انظر:ابن ابي الشيبة (16143) , والبيهقي (الشعب)(9555) ,والمروزي في (كتاب البر والصلة)(225) وقال محققه :اسناده حسنٌ لغيره .


(9)
اخرجه : أحمد ( 3 / 360 ) , و الترمذي (1970) , و حسنه الشيخ الاباني في (صحيح الجامع ) (4557) .


(10)
اخرجه : الطبراني في (الاوسط ) و الكبير ( 3/62) , و ابو نعيم في (الحلية ) (3/49) , و صححه الشيخ الالباني رحمه الله في (الصحيحة ) (2040) , و (صحيح الجامع) (4558)
.


(11)
اخرجه الاصفهاني في (الترغيب ) (1135) , و ابن ابي الدنيا في (قضاء الحوائج ) ص 45 , و حسنه الشيخ الاباني في(
صحيح الترغيب ) (2623) , و الصحيحة (906) , و (صحيح الجامع ) (176) .


(12) اخرجه:
أبن ماجة (4222 - 4223 ) , و صححه الشيخ الاباني في (صحيح أبن ماجه ) (3401- 3402 ) , و (الصحيحة) (1327) , و المشكاة (4988) .


(13)
اخرجه : الحاكم (1348) , و ابن حبان (3026) و قال محققه صحيح ,و صححه الشيخ الاباني في (احكام الجنائز) ص 61 .


(14)
أنظر حول المسألة
: (فتح البارئ) (3/23) .


(15) (النساء: 141) .


(16) (التوبة:71) .


(17) اخرجه : البخاري (367) , و مسلم( 949) , و النسائي (1/273) , و احمد (3/179), و الترمذي (1058) , و ابن ماجه (1492) , و انظر (احكام الجنائز )ص60 للشيخ الاباني .


(18) اخرجه:ابن ماجة(4221) ,وحسنه الشيخ الالباني في(صحيح ابن ماجة)(3400) .


(19) اخرجه:احمد(2/44) ,والبخاري في (الادب المفرد)(120) ,والبزار(1902) , وابن حبان (5764) ,والحاكم (4/166) ,وصححه الشيخ الالباني في (صحيح الترغيب)(2560) ,وصحيح (الادب المفرد)(88) ,و(الصحيحة)(190) .

(له نوسین و ئاماده کردنی مامۆستا محمد ملافائق)

(مافی گشت موسڵمانێکه بۆسود وه رگرتن و بڵاوکردنه وه ی گشت بابه ته کانی ماڵپه ڕی فه رمووده )


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~