له‌ پاش باران بارین ئه‌م دوعاییه‌ بخوێنه‌

له پاش باران بارین ئه م دوعاییه بخوێنه


~~~~~~~~~~~~

( مطرنا بفضل الله ورحمته ).(صحيح الجامع الصغير: 7028).

واته : بارانمان بۆ بارێنرا به هۆی فه زڵا وچاكه و ره حم وسۆزی خوای گه وره وه .

باران بارینووسوده کانی

1- باران بارین هۆكاره بۆ ئاوه دان كردنه وه ی وڵات.

2-
باران بارین سودی هه یه بۆ رووه ك وئاژه ڵا وزه وی و مرۆڤــ.

3- له كاتی هه موو ناخۆشییه ك ته نها هانا بۆ خوای گه وره ده به ین وداوای فریا كه وتن ویارمه تی له و ده كه ین.

4- تاوان وسه رپێچی هۆكاره بۆ بێ بارانی.

5- خێرو زه كات وصه ده قه و به خشین له پێناوی خوای گه وره هۆكاره بۆ باران بارین.

6- له كاتی باران باریندا دوعا ده كه ین، چونكه دوعا كردن قه بوڵه .

7- باران بارین فه زڵا وچاكه و ره حمه تی خوای گه وره یه .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~