کاتێ چویته‌سه‌رجێگا که‌ت ئه‌م دوعاییه‌ بخوێنه‌

کاتێ چویته سه رجێگا که ت ئه م دوعاییه بخوێنه


~~~~

(باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين).(صحيح الأدب المفرد: 1205).

واته : به ناوی تۆوه ئه ی په روه ردگارم لایه كانم دانا، وه هه ر به ناوی تۆوه به رزی ده كه مه وه ، ئه گه ر گیانمت كێشا ئه وا به به زه یی به له گه ڵیدا، وه ئه گه ر بۆمت گه ڕانده وه ئه وا بیپارێزه به و شته ی كه به نده چاكه كانتی پێ ده پارێزیت

(باسمك اللهم أموت وأحيا).((صحيح الجامع الصغير: 407).

واته : به ناوی تۆوه ئه ی په روه ردگارم ده مرم وده ژیم(ده خه وم وهه ڵده ستم)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~